Zodpovědnost
& udržitelnost

Chceme, aby se v Nuselském pivovaru žilo dobře nejen jeho novým obyvatelům, ale aby přinášel užitek také návštěvníkům a lidem ze sousedství. Naším cílem je vytvořit bezpečný domov a zároveň příjemné místo pro všechny. Místo ohleduplné nejen ke svému bezprostřednímu okolí, ale i k přírodě a lidem.
01 KOMUNITA

Na okolí
nám záleží

Dbáme na to, aby Nuselský pivovar byl znovu přirozenou součástí života ve své čtvrti. Dobré sousedské vztahy jsou základ.
VÍCE O OKOLÍ
01 KOMUNITA
02 UDRŽITELNOsT
02 UDRŽITELNOsT

Podporujeme
udržitelnost

Celý projekt Nuselského pivovaru stojí na principech udržitelnosti – nebourat, a naopak rekonstruovat to, co má svou hodnotu.
VÍCE O UDRŽITELNOSTI
03 ENERGIE

Šetříme
energie
i peněženky

Díky úsporným materiálům a technologiím ulehčujeme nejen planetě, ale výrazně snižujeme také vaše náklady na bydlení.
VÍCE O ENERGII
03 ENERGIE
04 Příroda
04 Příroda

Přírodě dáváme
zelenou

Dobře víme, že správně zvolená zeleň a vodní prvky 
v areálu jsou důležité pro pohodlí obyvatel stejně jako pro živočichy.
VÍCE O PŘÍRODĚ
05 ŽIVOT

Tvoříme místo
pro život

Domov je víc než jen střecha nad hlavou. Myslíme 
na všechny vaše potřeby od úložných prostor přes venkovní relax po základní občanskou vybavenost.
VÍCE O ŽIVOTĚ
05 ŽIVOT
06 BEZPEČÍ
06 BEZPEČÍ

Dbáme
na bezpečí

Dobře víme, že správně zvolená zeleň a vodní prvky 
v areálu jsou důležité pro pohodlí obyvatel stejně jako pro volně žijící ptáky.
VÍCE O BEZPEČÍ