Setkání historie se současností

Nuselský pivovar spojuje pečlivou rekonstrukci historických budov a nové pojetí rezidenční výstavby. Na výjimečné místo pamatující rozmach českého průmyslu vnáší moderní styl života, nezapomíná však ani na tradici společenských a kulturních akcí, pořádaných kdysi v pivovarské zahradě.

Barokní pivovar od roku 1694

Celý areál je památkově chráněným souborem industriální architektury s bohatou historií. Barokní jádro pivovaru společně se sklepními prostory, komínem a bránou pivovaru bylo prohlášeno za historickou kulturní památku.

Ještě v 19. století byl Nuselský pivovar největším průmyslovým pivovarem ve střední Evropě. V okolí se konaly slavné poutě, díky kterým se pivovar dostal i do Tylovy a Škroupovy hry Fidlovačka, v níž poprvé zazněla i píseň Kde domov můj, dnešní státní hymna.

Oživení Nuselského pivovaru

Revitalizace území Nuselského pivovaru znamená návrat života do této části Nuslí. Nová výstavba Rezidencí v severní části přímo navazuje na vinohradskou zástavbu klasických měšťanských domů.

Součástí rekonstrukce historické jižní části, Loftů, je i nová lávka přes Botič. Ta propojí ulici Křesomyslovu s novou obchodní pasáží a vnitřním náměstím, a podpoří tak přirozený pohyb a vznik nového centra Nuslí.